Najstarsze miasto w Europie

Niedawno zostało odnalezione w Bułgarii najstarsze prehistoryczne miasto. Znalezisko to położone jest nieopodal miasteczka Prowadia w północno-wschodniej części Bułgarii. Miasto było otoczone wysokim murem, za którym znajdowały się dwupiętrowe domy, w których przewidywalnie mieszkało około 350 osób. Według wielu ekspertyz miasteczko to powstało w latach 4700-4200 przed naszą erą. Mieszkańcy tego miejsca zajmowali się produkcją i sprzedawaniem soli, która była bardzo drogim i cennym towarem, dlatego też wokół miasta były mury, które miały chronić solny dobytek miasteczka i ludzi.