Pielgrzymkowe Wadowice

Wadowice są ciekawym miejscem na pielgrzymkowej mapie Polski, jest to miasto znajdujące się w województwie małopolskim nad Skawą.
Na terenie Wadowic, znaleźć można wiele ciekawych pomników w centrum miasta, oto one:

  • Pomnik Krzyża katyńskiego
  • Pomnik Papieża Jana Pawła II
  • Pomnik Emila Zegadłowicza
  • Pomniki żołnierzy

W Wadowicach organizowane są także cykliczne imprezy, przez cały rok. Można wybrać się przede wszystkim na dni Wadowic, na bieg Powsinogi, na piknik na Wenecji i na zimowe skoki w zawodach narciarskich.
Na terenie Wadowic odwiedzić można także Kościół Parafialny, jest to piękna Bazylika Mniejsza z XV wiecznym prezbiterium. W Wadowicach mieści się także Dom rodzinny Ojca świętego Jana Pawła II, jest to Muzeum Karola Wojtyły.
Na Górce Wadowickiej znajduje się Klasztor Ojców Karmelitów Bosych i Sanktuarium Św. Józefa. Plac Jana Pawła II ukazuje turystom dawne XIX wieczne domy klasyczne.
Na terenie Wadowic i okolic można znaleźć kilka ciekawych szlaków pieszych.
Jednym ze szlaków jest szlak prowadzący przez Wadowice, Gorzeń Górny, Jaroszowiecką Górę, Łękawicę i Żar w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Innym szlakiem jest szlak imienia Czesława Panczakiewicza, jest to szlak prowadzący z Wadowic do Tarnawy Górnej, przez takie oto miejscowości: Zawadkę, Ponikiew, Przełęcz pod Gancarzem i Makową Górę.